Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi giữa kỳ môn Anh văn 3-Hệ HCĐH

29-09-2021 07:41

THÔNG BÁO

 

Phòng Khảo thí & ĐBCL thông báo Lịch thi giữa kỳ môn Anh văn 3-Hệ HCĐH như sau:

-     Kỳ thi: Giữa học kỳ HK3/2020-2021

-     Môn thi : Anh văn 3

-     Ngày thi: 02/10/2021(Thứ 7) ; Giờ thi: Từ 18g30 đến 19g30

-     Hình thức thi: Thi trực tuyến (Google Forms)

 

Lưu ý:  Trước giờ thi có ôn tập và sau giờ thi sẽ sửa bài và công bố điểm (Sinh viên theo dõi thông báo của giáo viên để biết thời gian ôn tập).

                                                                                  

 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

Các tin liên quan