Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo v/v tạm dừng thi đối với các lớp Hoàn chỉnh Đại học

01-06-2021 12:11

Thông báo

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trương thông báo: Các lớp Hoàn chỉnh ĐH có lịch thi từ ngày 15/6 đến 20/6 sẽ tạm dừng thi cho đến khi có thông báo mới.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 1622511734962.JPG Document 130,1 KB

Các tin liên quan