Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo nghỉ học môn Khoa học về Web lớp 20HCB-HK3 ngày 28/6

26-06-2021 16:09

Thông báo

Môn Khoa học về Web lớp 20HCB sẽ nghỉ học vào thứ hai ngày 28/6/2021 do GV có việc bận.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau.


Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan