Thông báo hệ hoàn chỉnh

Lịch thi trực tuyến HK2 và HK3 2020-2021 các lớp HCĐH

09-09-2021 21:58

Sinh viên các lớp HCĐH xem lịch thi HK2 và HK3 2020-2021 trong file đính kèm (Lưu ý: lịch thi HK2 có 2 sheet cho 2 lớp 19 và 20).


Giáo vụ KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Lich-thi-HCDH-HK2_2021_Thi-online.xls Document 43 KB
2 Lich-thi-HCDH-HK3_2021_Thi-online.xls Document 199,5 KB

Các tin liên quan