Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK1, NH 2021-2022

10-09-2021 15:18

THÔNG BÁO

(v/v Kiểm tra kết quả kiểm duyệt đăng ký học phần HK1, NH 2021-2022)

     BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên bậc Đại học Chính quy và Cử nhân Tài năng về việc kiểm tra trên Portal Trường https://portal.hcmus.edu.vn/ kết quả xét duyệt ĐKHP HK1, NH 2021-2022 các lớp tin học được duyệt bởi giáo vụ.

     Lưu ý:

  • Kết quả kiểm duyệt là kết quả cuối cùng, sinh viên không được duyệt sẽ không được tham gia vào lớp học.
  • Thời gian bắt đầu học kỳ: 13/9/2021
  • Hình thức học: trực tuyến qua Zoom cho đến khi có thông báo mới
  • Sinh viên xem thông tin lớp học trực tuyến các môn tin học do Khoa quản lý trên Moodle https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ hoặc qua email sinh viên. Các lớp giai đoạn đại cương các bạn theo dõi thông báo của Phòng đào tạo hoặc thông tin do giảng viên gửi qua email.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan