Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2019, ĐHCQ chương trình Chuẩn (chính thức)

27-08-2021 04:51

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2019, ĐHCQ chương trình Chuẩn)

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đã có kết quả chính thức của đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin.

Chi tiết các bạn xem trong file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2021-Phan-chuyen-nganh-K2019-CQ-chinh-thuc.pdf Document 304,13 KB

Các tin liên quan