Thông báo hệ chính quy

[CQ] DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2022)

04-09-2021 11:48

THÔNG  BÁO
DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2018, đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2022)

Các bạn xem danh sách sinh viên được duyệt đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018 - Đợt 1 (bảo vệ tháng 3/2022) tại file đính kèm.

Lưu ý: kiểm tra kỹ các thông tin: mã sinh viên, tên sinh viên, tên học phần, tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn, chuyên ngành, bộ môn đăng ký bảo vệ.
Nếu có sai sót, các bạn vui lòng liên hệ giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được cập nhật trước 9g00 thứ 2 ngày 6/9/2021.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2018_ĐỢT_1_03_2022.pdf Document 248,51 KB

Các tin liên quan