Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2019, ĐHCQ chương trình Chuẩn

26-08-2021 02:39

THÔNG BÁO

(Kết quả xét chuyên ngành sinh viên đợt Khóa 2019, ĐHCQ chương trình Chuẩn)

BP Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên về việc đã có kết quả của đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin. Chi tiết các bạn xem trong file đính kèm.

Kết quả này được xét dựa trên:
 • Chỉ tiêu phân chuyên ngành đã được công bố
 • Nguyện vọng đăng ký chuyên ngành của sinh viên
 • Kết quả học tập của sinh viên tính đến 31/5/2021
 • Điểm trung bình các môn Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Mạng máy tính, Nhập môn Công nghệ Thông tin (tiêu chí xét 1)

Sinh viên được phép gửi yêu cầu điều chỉnh đến email giáo vụ, thời hạn đến: 14g00 ngày 27/08/2021 (Thứ 6)Sinh viên xin điều chỉnh chuyên ngành phải có lý do chính đáng và chuyên ngành xin chuyển phải còn chỉ tiêu. 

Lưu ý:

 • Đối với sinh viên không tham gia đăng ký nguyện vọng chuyên ngành vào đợt 28/6/2021 - 31/7/2021 (danh sách đính kèm), Khoa đã xét ngẫu nhiên các bạn vào chuyên ngành còn chỉ tiêu (trường hợp đủ điều kiện).
 • Các trường hợp không đủ điều kiện xét đợt này, các bạn sẽ đăng ký chung để xét lại với Khóa sau.
 • Sinh viên học ở chuyên ngành A có thể đăng ký các môn học của chuyên ngành (khác A) để tích lũy tín chỉ tự chọn tự do.
 • Sinh viên chuyên ngành A bắt buộc phải làm Khóa luận tốt nghiệp, thực tập dự án tốt nghiệp theo đúng chuyên ngành.
 • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo đúng chuyên ngành, đúng khóa để lựa chọn học phần đăng ký phù hợp tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>> Chương trinh đào tạo
 • Sinh viên được thực hiện thay đổi chuyên ngành tối đa 1 lần trong quá trình học
 • Đến hết học kỳ 6, trường hợp sinh viên (chuyên ngành A) tích lũy ít hơn 14 tín chỉ chuyên ngành (nhóm môn bắt buộc chuyên ngành và tự chọn chuyên ngành A) tổng số tín chỉ tích lũy ít hơn 84 thì sinh viên có thể đề nghị thay đổi chuyên ngành (bằng đơn) trong các chọn lựa:
  • Chuyển sang một chuyên ngành khác (có khả năng tiếp nhận, phê duyệt từ bộ môn)
  • Chuyển sang chuyên ngành Công nghệ thông tin

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 08-2021-Phan-chuyen-nganh-K2019-CQ.pdf Document 301,11 KB
2 SV-khong-dang-ky-CNganh---update.pdf Document 115,22 KB

Các tin liên quan