Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đăng ký học cải thiện điểm dành cho sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022

25-08-2021 16:07

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký học cải thiện điểm trong học kỳ 1 năm học 2021-2022)

BP. Giáo vụ chuyển thông báo của Trường về việc tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy chương trình Chuẩn đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy trực tuyến trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

Thời gian đăng ký: từ 03/9/2021 - 05/9/2021.

Hình thức đăng ký: 
  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo  link sau:  https://forms.office.com/r/zL3trzhK8u
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo đúng thời gian thông báo.
  • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 08/09/2021.

Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ HK1/2021-2022.

Một số quy định đối với học phần cải thiện:
  • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
  • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
  • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
  • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/HK).
  • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có).

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan