Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022 (cập nhật)

26-08-2021 14:38

THÔNG BÁO 

(Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022)
 
BP Giáo vụ Khoa thông báo đến các sinh viên Thời khóa biểu dự kiến Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022 (cập nhật). Các bạn xem chi tiết lớp mở, lịch học trong các file đính kèm.

Lưu ý:
  • Thời khóa biểu này là dự kiến, kết quả mở lớp/ hủy lớp sẽ có sau khi sinh viên ĐKHP
  • Lớp Kiến tập nghề nghiệp chỉ học tập trung 1 buổi đầu tiên
  • Sinh viên xem lại và thực hiện đúng Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022
  • Sĩ số các lớp sẽ được điều chỉnh tăng dần (nếu lớp đầy, tối đa 120SV/lớp) trong thời gian ĐKHP 
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo của ngành/ chuyên ngành đúng khóa tuyển của mình để lựa chọn học phần phù hợp; tránh đăng ký học phần không được tính tín chỉ cho khóa. Danh sách chương trình đào tạo có thể tìm thấy tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>> Chương trình đào tạo
  • Sinh viên xem kỹ danh sách học phần học trước cũng tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung>>Môn tiên quyết & môn học trước 

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK1-2122.pdf Document 900,37 KB
2 CQ_TKB-TH-HK1-2122.pdf Document 428,39 KB

Các tin liên quan