Thông báo hệ chính quy

[Cập nhật][CQ] Quy trình nộp cuốn SAU bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021)

08-08-2021 13:09

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Chính quy Chương trình Chuẩn đã bảo vệ đề tài KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (từ ngày 1/7 đến ngày 13/7/2021) về việc nộp cuốn SAU bảo vệ như sau:

 1. Giáo vụ gửi bản nhận xét của Giảng viên hướng dẫn (GVHD) và  Giảng viên phản biện (GVPB) qua email cho nhóm sinh viên (SV) của từng đề tài (từ ngày 16/7-20/7/2021)
 2. SV sau khi nhận được bản nhận xét sẽ gửi email đến GVPB nhờ GVPB xác nhận đồng ý với nội dung báo cáo mà SV gửi. Trong email phải đính kèm bản nhận xét GVPBfile báo cáo đã được cập nhật, chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng + đơn thay đổi tên đề tài (nếu có thay đổi tên so với thứ tự bảo vệ, đơn tự viết không có mẫu). Chậm nhất ngày 22/7/2021, SV phải gửi email cho GVPB.  Riêng đối với Bộ môn Công nghệ phần mềm, trường hợp có cập nhật theo yêu cầu của GVPB và hội đồng: Sau khi chỉnh sửa xong, nhóm gửi email cho GVPB và cc cho Bộ môn qua địa chỉ email: sedept@fit.hcmus.edu.vn. Sau khi GVPB phản hồi xác nhận (cho nhóm SV và Bộ môn) đồng ý với bản cập nhật, nhóm sinh viên mới tiến hành nộp bản cuối.
 3. Những đề tài có yêu cầu đổi tên, SV cần gửi lại bản nhận xét của GVHD đến GVHD (cc giáo vụ) nhờ GVHD cập nhật lại theo tên mới trong bản nhận xét và gửi lại qua email. Trường hợp không đổi tên, SV bỏ qua bước này.
 4. GVPB phản hồi email sinh viên. Nếu đồng ý nội dung báo cáo mà SV gửi, GVPB sẽ gửi lại cho SV bản nhận xét có bổ sung nội dung xác nhận "SV đã chỉnh sửa theo đúng yêu cầu của Hội đồng" hoặc "Nội dung đã đạt yêu cầu" trong trường hợp Hội đồng không yêu cầu chỉnh sửa.
 5. SV nộp cuốn SAU bảo vệ ngày 30/7/2021 cho Bộ môn như sau:
 • Hội đồng Thị giác máy tính: nộp bản mềm qua email Thầy Lý Quốc Ngọc (lqngoc@fit.hcmus.edu.vn)
 • Hội đồng Hệ thống thông tin: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam (lnhnam@fit.hcmus.edu.vn)
 • Hội đồng Khoa học máy tính: nộp bản mềm qua email Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn)
 • Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: nộp bản mềm qua email Thầy Trần Trung Dũng (ttdung@fit.hcmus.edu.vn)
 • Hội đồng Công nghệ tri thức: nộp bản mềm qua email Thầy Ngô Minh Nhựt (nmnhut@fit.hcmus.edu.vn)
 • Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn (link đính kèm)
Khi gửi email đến các Bộ môn, SV bắt buộc phải:
 • CC GVHD, GVPB và những SV cùng thực hiện đề tài.
 • Đính kèm:
  • file báo cáo cuối cùng (đã được GVPB xác nhận đồng ý qua email)
  • Mã nguồn
  • Đề cương chi tiết (theo mẫu LateX đã nộp cho giáo vụ trước đó)
  • Bản nhận xét của GVHD (giáo vụ gửi), nhận xét của GVPB (nhận xét đã được GVPB xác nhận với nội dung như mục 4) và đơn xin đổi tên đề tài (nếu có). 
Đối với Bộ môn Công nghệ phần mềm, SV nộp theo hướng dẫn (link đính kèm).

5. Gửi nội dung tóm tắt của KLTN/TTTN/ĐATN cho giáo vụ qua link: https://bit.ly/guindtomtatK17_2

LƯU Ý:
 • Thời gian gửi email đến GVPB: chậm nhất ngày 22/7/2021Thời gian nộp cuốn sau bảo vệ và gửi nội dung tóm tắt KLTN/TTTN/ĐATNngày 30/7/2021.
 • Điểm chỉ được công nhận khi SV hoàn thành và nộp cuốn SAU BẢO VỆ đúng quy trình, đúng thời hạn. Nếu SV không thực hiện đúng như quy trình và thời gian như thông báo, Khoa sẽ HỦY kết quả bảo vệ.
 • SV bắt buộc phải chỉnh sửa nội dung báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng. Nội dung cuốn được ghi nhận là bản cuối cùng khi có xác nhận của GVPB qua email và có xác nhận trong bản nhận xét. 
 • Nộp đúng bản nhận xét GVHD (giáo vụ gửi hoặc GVHD gửi lại khi chỉnh sửa tên đề tài), bản nhận xét GVPB và file báo cáo mà GVPB đã xác nhận đồng ý. Tên của đề tài trong cả 2 bản nhận xét của GVHD và GVPB phải hoàn toàn giống nhau. Nếu phát hiện SV có hành vi gian lận, không trung thực khi nộp cuốn sau bảo vệ, Khoa sẽ lập biên bản hủy điểm và xử lý kỷ luật tùy mức độ vi phạm.
 • Sử dụng email sinh viên khi liên hệ.
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan