Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Hình thức bảo vệ, thứ tự bảo vệ, GVPB các Hội đồng KLTN lớp CNTN khóa 2017

28-07-2021 16:52

THÔNG BÁO

Hình thức bảo vệ, danh sách thứ tự bảo vệ, GVPB các Hội đồng KLTN lớp Cử nhân tài năng khóa 2017

Các bạn SV lớp Cử nhân tài năng Khóa 2017 xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp trong file đính kèm.

  • Thời gian bảo vệ: 

  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: 8g00, ngày 10/8/2021 (thứ 3)
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: 8g00, ngày 13/8/2021 (thứ 6)
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: 8g00, ngày 14/8/2021 (thứ 7)
  • Hình thức bảo vệ: trực tuyến qua kênh Zoom
  • Thông tin buổi bảo vệ: xem tại Hệ thống Moodle (https://courses.fit.hcmus.edu.vn)Mục Thông báo chung\ [Tốt nghiệp][CNTN2017] Thông tin bảo vệ KLTN tháng 8/2021
Lưu ý: SV cần liên hệ với GVPB trước thời gian ra bảo vệ ít nhất 1 tuần. Nếu SV không gặp GVPB trước bảo vệ, thì Khoa sẽ HỦY bảo vệ và SV sẽ nhận điểm 0 của học phần KLTN ở HK2/20-21.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN_Thu-tu-bao-ve-KLTN-K2017-gui-SV.pdf Document 173,34 KB

Các tin liên quan