Thông báo hệ chính quy

[CQ] Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2018- Đợt 1 (online)

09-08-2021 10:53

THÔNG BÁO

(Quy trình nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp
Khóa 2018 - Đợt 1 online)

    BP Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận thực hiện đề tài tốt nghiệp về việc đăng ký thực hiện đề tài bằng hình thức trực tuyến (online) như sau:

 1. Một sinh viên đại diện nhóm thực hiện đề tài đăng ký trên form: Đăng ký thực hiện đề tài tốt nghiệp K2018-Đợt 1
 2. Điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký thực hiện đề tài. Sinh viên đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn đăng ký thực hiện loại đề tài tốt nghiệp tương ứng mới nhất (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Thực tập dự án tốt nghiệp) và Đơn đăng ký thực hiện đề tài khác chuyên ngành (nếu có sinh viên khác ngành/chuyên ngành trong nhóm; mỗi sinh viên khác ngành điền 1 đơn). Đơn chưa cần xin chữ ký trong giai đoạn này.
 3. Gửi email đến Giảng viên hướng dẫn (GVHD), cc giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) và các thành viên trong nhóm, quy định email:
  • Tiêu đề: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài [KLTN/TTTN/TTDATN] - GVHD [tên viết tắt GVHD]       

VD: [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài KLTN - GVHD NVFit hoặc [K2018_Đ1] Đăng ký thực hiện đề tài TTDATN - GVHD NVFit

  • Nội dung email:
   • Họ tên, MSSV, chuyên ngành của từng sinh viên trong nhóm thực hiện đề tài (ghi đúng chuyên ngành đã được xét);
   • Tên đề tài: tiếng Việt (bắt buộc), tiếng Anh (nếu có);
   • Họ và tên giảng viên hướng dẫn;
   • Bộ môn đăng ký bảo vệ.
  • Đính kèm: đơn D34 và đơn xin thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành (nếu có).

- Thời hạn sinh viên thực hiện đăng ký online:12/08/2021 đến ngày 16/08/2021

- Thời gian GVHD phản hồi xác nhận email đăng ký của sinh viên (cc giáo vụ): từ ngày 12/08/2021 đến ngày 18/08/2021.  

- Sinh viên xem thông báo về danh sách sinh viên được duyệt thực hiện đề tài trên web Khoa: ngày 30/08/2021.

LƯU Ý:

 1. Sinh viên ngành/chuyên ngành nào phải thực hiện và bảo vệ đề tài ở hội đồng đánh giá thuộc ngành/chuyên ngành đó. Các trường hợp thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành phải nộp đơn xin thực hiện đề tài khác ngành/chuyên ngành và những đề tài này chỉ được duyệt có sự đồng ý của Trưởng/Phó 2 Bộ môn quản lý ngành liên quan. Nếu 1 trong 2 Bộ môn không đồng ý thì đăng ký đề tài của sinh viên không được duyệt.
 2. Đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính thực hiện đề tài khác ngành, GVHD cần trao đổi trước với Bộ môn về lý do nhận hướng dẫn (SV tham gia cùng đề tài, dự án,....). Nếu Bộ môn đồng ý thì sinh viên mới được phép thực hiện đề tài và bắt buộc bảo vệ đề tài tại bộ môn Khoa học máy tính.
 3. Những sinh viên thực hiện đề tài Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp của công ty phải gửi email cho GVHD và đại diện phía công ty nhờ xác nhận.
 4. Giáo vụ sẽ chỉ ghi nhận các đề tài thực hiện đầy đủ theo yêu cầu (đăng ký form, gửi email đúng quy định) và có email xác nhận đồng ý của GVHD đến hết ngày 18/08/2021.
 5. Các trường hợp đăng ký không được ghi nhận: GVHD không phản hồi xác nhận qua email, Bộ môn không duyệt đăng ký đề tài khác ngành/chuyên ngành theo email sinh viên gửi, sinh viên đăng ký trễ hạn hoặc thực hiện sai quy định như thông báo.
 6. Sinh viên phải cam kết đạt chuẩn Anh văn đăng ký học phần tốt nghiệp tại thời điểm đăng ký (đạt 4 học phần Anh văn hoặc đã nộp chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo khóa tương ứng của sinh viên), không hỗ trợ các trường hợp xin gia hạn nộp chứng chỉ. Nếu sinh viên vẫn cố tình vi phạm thì kết quả đăng ký của sinh viên sẽ không được ghi nhận. 
 7. Đơn đăng ký bản in có chữ ký xác nhận của GVHD, GV quản lý ngành/ chuyên ngành (đơn xin thực hiện đề tài khác chuyên ngành) và các thành viên trong nhóm sẽ nộp bổ sung sau khi có thông báo quay trở lại trực tiếp.
 8. Sử dụng email sinh viên khi liên hệ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan