Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo về việc thay đổi tiêu chí xét và thời gian công bố kết quả xét chuyên ngành Khóa 2019, chương trình Chuẩn ĐHCQ

25-08-2021 12:34

THÔNG BÁO

(V/v về việc thay đổi tiêu chí xét và thời gian công bố kết quả xét chuyên ngành Khóa 2019)

    Do học kỳ 2/2020-2021 chưa hoàn tất thi cuối kỳ, dẫn đến các học phần cơ sở chưa có điểm cũng như thời gian đăng ký học phần học kỳ 1/2021-2022 sắp tới, BP. Giáo vụ thông báo các thay đổi liên quan đợt xét chuyên ngành dành cho Khoá tuyển 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin như sau:


1. Thay đổi điều kiện xét chuyên ngành

  • Điều kiện 1: Điểm trung bình các môn cơ sở ngành (tính đến hết học kỳ 4) sẽ thay đổi thành Điểm trung bình các môn Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Mạng máy tính, Nhập môn Công nghệ Thông tin.
  • Các điều kiện khác giữ nguyên như thông báo trước đó.

2. Các mốc thời gian

  • Dự kiến công bố kết quả xét chuyên ngành: ngày 26/8/2021 (Thứ 5)
  • Sinh viên được phép gửi yêu cầu điều chỉnh đến giáo vụ xem xét sau khi có kết quả dự kiến đến 14g00 ngày 27/08/2021 (Thứ 6). Sinh viên xin điều chỉnh chuyên ngành phải có lý do chính đáng và chuyên ngành xin chuyển phải còn chỉ tiêu. 
3. Lưu ý
  • Đính kèm là danh sách sinh viên không tham gia đăng ký nguyện vọng chuyên ngành vào đợt 28/6/2021 - 31/7/2021. Khoa sẽ xét ngẫu nhiên các bạn vào chuyên ngành còn chỉ tiêu (trường hợp đủ điều kiện).
  • Mọi thắc mắc sinh viên gửi bằng email sinh viên đến giaovu@fit.hcmus.edu.vn với tiêu đề bắt đầu bằng [Xét CNgành K2019]
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SV-chua-dang-ky-CNganh.pdf Document 125,29 KB

Các tin liên quan