Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên Đại học Chính quy chương trình Chuẩn HK1/2021-2022

23-08-2021 09:03

THÔNG BÁO

(Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022)

    BP. Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng Đào tạo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy Chương trình Chuẩn Khóa 2020 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành đăng ký

Ghi chú

31/08/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

CNTT

 

01/09/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

Các ngành còn lại

 

08/09/2021

09/09/2021

K20 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Tất cả các ngành

 (*)

30/09/2021

01/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 2

ĐK học lại với K21 trừ AV1, AV2

Tất cả các ngành

Dự kiến

08/10/2021

09/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 3

ĐK học lại AV1, AV2 với K21

Tất cả các ngành

Dự kiến

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:

  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2
  • Trường và giáo vụ Khoa chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.

Giáo vụ Khoa CNTT


Các tin liên quan