Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Mời tham dự buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2017 (bảo vệ tháng 8/2021)

08-08-2021 20:12

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp CNTN2017 (bảo vệ tháng 8/2021)

Các Hội đồng bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp lớp Cử nhân tài năng khóa 2017 sẽ bảo vệ trực tuyến qua kênh Zoom. Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle (https://courses.fit.hcmus.edu.vn)Mục Thông báo chung\ [Tốt nghiệp][CNTN2017] Thông tin bảo vệ KLTN tháng 8/2021.

Thời gian bảo vệ: 

  1. Hội đồng Cử nhân tài năng 2: 8g00, ngày 10/8/2021 (thứ 3)
  2. Hội đồng Cử nhân tài năng 1: 8g00, ngày 13/8/2021 (thứ 6)
  3. Hội đồng Cử nhân tài năng 3: 8g00, ngày 14/8/2021 (thứ 7)

Danh sách đề tài bảo vệ các bạn xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN_Thu-tu-bao-ve-KLTN-K2017-gui-SV.pdf Document 173,34 KB

Các tin liên quan