Thông báo hệ chính quy

[CQ][K17_Đ2] Mời tham dự buổi bảo vệ KLTN-TTTN-ĐATN (bảo vệ tháng 7/2021)

28-06-2021 08:49

THÔNG BÁO

Các Hội đồng Khoá luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp-Đồ án tốt nghiệp Khoá 2017 đợt 2 (tháng 7/2021) sẽ bảo vệ trực tuyến qua Zoom.

Thời gian bảo vệ: từ ngày 1/7 đến 11/7/2021.

Các bạn sinh viên các khóa quan tâm có thể xem thông tin tham dự tại Hệ thống Moodle: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/, Mục Thông báo chung\ [Tốt nghiệp][K17_Đ2] Thông tin bảo vệ KLTN/TTTN/ĐATN tháng 7/2021.

Danh sách đề tài các bạn xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2017-dot-2.pdf Document 589,16 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2017-dot-2.pdf Document 336,41 KB

Các tin liên quan