Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời gian bảo vệ các Hội đồng KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (T7/2021)

24-06-2021 14:06

THÔNG BÁO

Thời gian bảo vệ các Hội đồng Khóa luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 - đợt 2 (tháng 7/2021):

Đồ án tốt nghiệp: 

 1. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00, ngày 1/7/2021
 2. Hội đồng Khoa học máy tính: 8g00, ngày 8/7/2021
 3. Hội đồng Hệ thống thông tin: 8g00, ngày 9/7/2021
 4. Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: 14g00, ngày 9/7/2021
 5. Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: 8g00, ngày 9/7/2021
 6. Hội đồng Công nghệ phần mềm 3: 13g00, ngày 9/7/2021
 7. Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: 13g00, ngày 13/7/2021

Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp:

 1. Hội đồng Công nghệ tri thức: 8g00, ngày 1/7/2021
 2. Hội đồng Khoa học máy tính 2: 13g00, ngày 5/7/2021
 3. Hội đồng Khoa học máy tính 1: 8g00, ngày 9/7/2021
 4. Hội đồng Thị giác máy tính: 8g00, ngày 9/7/2021
 5. Hội đồng Hệ thống thông tin: 8g00, ngày 10/7/2021
 6. Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: 9g00, ngày 10/7/2021
 7. Hội đồng Công nghệ phần mềm: 8g00, ngày 11/7/2021

Hình thức bảo vệ; trực tuyến  qua Zoom.

Trước khi diễn ra buổi bảo vệ, giáo vụ sẽ gửi thông tin link Zoom qua email sinh viên của các bạn. 

Chi tiết đề tài các bạn xem tại file đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2017-dot-2.pdf Document 589,16 KB
2 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2017-dot-2.pdf Document 573,35 KB

Các tin liên quan