Thông báo hệ chính quy

Thông báo đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Khóa 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy

27-06-2021 09:13

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Khóa 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy)

    BP. Giáo vụ thông báo các bạn sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2019 và Khoá 2017, 2018 (chưa có chuyên ngành) về việc đăng ký nguyện vọng chuyên ngành, chuẩn bị cho xét chuyên ngành đợt dành cho Khoá tuyển 2019, chương trình Chuẩn Đại học Chính quy Khoa Công nghệ Thông tin.

Quy trình thực hiện

 • Đăng nhập Hệ thống quản lý sinh viên, thực hiện đăng ký nguyện vọng chuyên ngành thông qua chức năng CQuy » ĐK Nguyện vọng chuyên ngành.
 • Đăng ký nguyện vọng các chuyên ngành của Khoa theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1, nguyện vọng 2....
 • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo Khoá 2019 cũng như các khoá trước tại Hệ thống quản lý sinh viên, mục Thông tin chung » Chương trình đào tạo.
Thời gian thực hiện
 • Đăng ký: từ 16g00 ngày 28/6/2021 đến 11/7/2021
 • Hiệu chỉnh và đăng ký bổ sung: từ 16g00 ngày 19/7/2021 đến 31/7/2021
Lưu ý
 • Tất cả sinh viên Khóa 2019 và Khoá 2017, 2018 (chưa có chuyên ngành) phải tham gia Đăng ký nguyện vọng chuyên ngành.
 • Sinh viên có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian đăng ký/ hiệu chỉnh trên.
 • Mỗi ngành/chuyên ngành có chỉ tiêu cụ thể (file đính kèm), sinh viên cân nhắc để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng và yêu thích của mình.
 • Thực hiện đăng ký đúng thời gian quy định, sau ngày 31/7/2021, BP. Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào. 
 • Dự kiến thời gian công bố kết quả chuyên ngành: 7/9/2021
 • Mọi thắc mắc sinh viên gửi email bằng email sinh viên đến giaovu@fit.hcmus.edu.vn
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2021-06-Phan-chuyen-nganh-K2019.pdf Document 727,31 KB

Các tin liên quan