Thông báo hệ chính quy

Thông báo đăng ký học phần HK3/2020-2021 - Đại học chính quy chương trình Chuẩn

28-06-2021 10:40

THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học phần HK3/2020-2021 Đại học Chính quy chương trình Chuẩn)

Khoa CNTT thông báo đến tất cả sinh viên Đại học Chính quy Chương trình Chuẩn khóa 2019 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần trong học kỳ 3, năm học 2020-2021 (học kỳ hè) như sau:
 • Thời gian đăng ký học phần (ĐKHP): từ 9g00 ngày 08/07/2021 đến 18g00 11/07/2021
 • Thời gian hiệu chỉnh ĐKHP: từ 9g00 ngày 22/07/2021 đến 18g00 24/07/2021
 • Thời gian học: 19/07/2021 đến 29/08/2021
 • Dự kiến thi: 30/08/2021 đến 05/09/2021

Các bạn sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK3, năm học 2020-2021 trong file đính kèm. 

Lưu ý:
 • Sau đợt hiệu chỉnh ĐKHP, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.
 • Điều kiện đăng ký:
  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước, học phần tiên quyết (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ hè không vượt quá 12TC.
 • Học phần Khởi nghiệp - 18_1 có yêu cầu sinh viên phải thực hiện bài luận đầu vào, sau ngày đăng ký đầu tiên (08/07/2021) giáo vụ sẽ thông báo đề tài cho các sinh viên có đăng ký. Sinh viên qua được bài luận này mới được duyệt ĐKHP vào lớp.
 • Sinh viên cần hỗ trợ ĐKHP liên hệ Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vnGiáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.
Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK3-2021.pdf Document 201,37 KB

Các tin liên quan