Thông báo hệ chính quy

[CQ] Cập nhật hình thức nộp cuốn trước bảo vệ KLTN Hội đồng Thị giác máy tính K17- Đ2 (bảo vệ T7/2021)

22-06-2021 14:55

THÔNG BÁO

(V/v cập nhật hình thức nộp cuốn trước bảo vệ KLTN Hội đồng Thị giác máy tính K17- Đ2 (bảo vệ T7/2021))

Các bạn SV bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khóa 2017, đợt 2 ở Hội đồng Thị giác máy tính sẽ nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ vào ngày 23/6/2021 như sau: chỉ nộp bản mềm file doc +pdf qua email quocngocly@yahoo.com. Không đến Trường nộp cuốn như thông báo trước đó.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan