Thông báo hệ chính quy

[CQ] Hình thức bảo vệ, danh sách thứ tự bảo vệ, GVPB các Hội đồng KLTN/TTTN/ĐATN khóa 2017, đợt 2 (T7/2021)

21-06-2021 14:43

THÔNG BÁO

Hình thức bảo vệ, danh sách thứ tự bảo vệ, giảng viên phản biện các Hội đồng KLTN/TTTN/ĐATN
khóa 2017, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2021)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện của các Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 (đợt 2) trong file đính kèm.

  • Thời gian bảo vệ: dự kiến từ ngày 01/07 đến ngày 11/07/2021. Giáo vụ sẽ có thông báo sau về thời gian bảo vệ cụ thể từng Hội đồng.
  • Hình thức bảo vệ: trực tuyến qua kênh Zoom
Lưu ý: 
  1. Đối với các Hội đồng ĐATN: Vì chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến nên SV sẽ báo cáo đồ án bằng cách trình bày slide (7-8 slide) khoảng 10 phút, hỏi-đáp khoảng 5-10 phút thay cho trình bày bằng Poster.
  2. Nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ: ngày 23/6/2021.
  3. Liên hệ với GVPB trước thời gian ra bảo vệ.
  4. Xem kỹ Hướng dẫn bảo vệ trực tuyến KLTN/TTTN/ĐATN trong file đính kèm. Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ Bp. Giáo vụ (giaovu@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_Huong-dan-bv-DATN-online-T7-2021.pdf Document 658,13 KB
2 CQ_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-online-T7-2021.pdf Document 681,3 KB
3 CQ---Thu-tu-baove--DoAnTN_-K2017-dot-2.pdf Document 340,17 KB
4 CQ---Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2017-dot-2.pdf Document 325,07 KB

Các tin liên quan