Thông báo hệ hoàn chỉnh

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK2/2020-2021

13-04-2021 10:45

SV xem Danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ HK2/2020-2021 trong file đính kèm.


GV KCNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 HCDH-DS-buoc-thoi-hoc-HK2_2021.pdf Document 115,26 KB

Các tin liên quan