Thông báo hệ hoàn chỉnh

Về việc nhận đơn phúc khảo lớp Hoàn chỉnh Đại học HK1/2020-2021

01-04-2021 15:55

Trường nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi học kỳ 1/2020–2021 của các lớp Hoàn chỉnh Đại học chính quy 19HCB và 20HCB như sau:

·        Thời gian nhận đơn: ngày 07 và 08/4/2021.

·        Lệ phí: 15.000đ / môn (Mẫu đơn trên website của phòng Khảo thí & ĐBCL).

·        Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng  – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5).

Lưu ý:

·        Dự kiến kết quả phúc khảo sẽ thông báo ngày 19/4/2021.

·        Trường hợp sinh viên khiếu nại điểm (do có sai sót) cũng nộp đơn trong thời hạn trên.


Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Các tin liên quan