Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thông báo lịch thi cập nhật HK1/2020-2021 lớp 19HCB và 20HCB1,2

22-02-2021 14:40

Thông báo

Sinh viên lớp 19HCB và 20BCB1,2 xem thông báo v/v điều chỉnh lịch thi HK1 năm học 2020-2021 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 Lich-thi-HCDH-HK1_2021_Khóa-19&20_cập-nhật.xls Document 53,5 KB

Các tin liên quan