Thông báo hệ chính quy

[CNTN] Thứ tự bảo vệ, hình thức bảo vệ Hội đồng CNTN1, CNTN2 và CNTN3 (bảo vệ ngày 27/8 và 31/8/2020)

26-08-2020 11:22

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên chương trình Cử nhân tài năng đã đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 Hội đồng Cử nhân tài năng 1, Cử nhân tài năng 2 và Cử nhân tài năng 3 sẽ chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến.

Thời gian:

  • Hội đồng Hội đồng Cử nhân tài năng 1: thứ 2 (ngày 31/08/2020);
  • Hội đồngHội đồng Cử nhân tài năng 2: thứ 5 (ngày 27/08/2020);
  • Hội đồng Hội đồng Cử nhân tài năng 3: thứ 2 (ngày 31/08/2020).

Danh sách thứ tự bảo vệ từng Hội đồng các bạn vui lòng xem tại file đính kèm.

Lưu ý: 

  1. Link trực tuyến sẽ được gửi đến email sinh viên, các bạn vui lòng kiểm tra email để xem thông tin buổi bảo vệ.
  2. Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên của mình, ăn mặc lịch sự và đảm bảo môi trường xung quanh yên tĩnh.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CNTN_ThuTuBaoVeKLTN-khoa-2016.pdf Document 501,23 KB

Các tin liên quan