Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Khoá 2018

19-08-2020 08:25

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký nguyện vọng chuyên ngành Khóa 2018)

Các bạn sinh viên bậc Đại học hệ chính quy Khóa 2018Khoá 2017 (chưa xét chuyên ngành) đăng nhập Hệ thống quản lý sinh viênchọn mục : CQui » Đăng ký chuyên ngành để đăng ký nguyện vọng chuyên ngành.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 4/8 đến 16/8/2020.

- Thời gian hiệu chỉnh và đăng ký bổ sung: từ ngày 17/8 đến 23/8/2020.

Lưu ý:
  • Tất cả sinh viên Khóa 2018 và Khoá 2017 (chưa xét chuyên ngành) phải tham gia Đăng ký nguyện vọng chuyên ngành.
  • Các bạn có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trong thời gian đăng ký trên.
  • Mỗi ngành/chuyên ngành có chỉ tiêu cụ thể (bảng bên dưới), các bạn cân nhắc để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng và yêu thích của mình.
Ngành/Chuyên ngànhChỉ tiêu
Kỹ thuật phần mềm140
Công nghệ tri thức70
Hệ thống thông tin95
Khoa học máy tính + Khoa học dữ liệu90
Mạng máy tính và viễn thông50
Thị giác máy tính50
  • Các bạn vui lòng thực hiện đăng ký đúng thời gian, sau ngày 23/8/2020 Giáo vụ sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào. 
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan