Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thay đổi thời gian bảo vệ KLTN Hội đồng CNPM1 (bảo vệ ngày 15/8/2020)

10-08-2020 05:45

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đã đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 Hội đồng Công nghệ phần mềm 1 sẽ bảo vệ trực tuyến từ 8g00, ngày 15/8/2020 (thứ 7).

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Các tin liên quan