Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời gian, hình thức bảo vệ KLTN Khoá 2016 đợt 2 Hội đồng CNPM 1 và CNPM 2

05-08-2020 02:44

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đã đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 Hội đồng Công nghệ phần mềm 1Công nghệ phần mềm 2 sẽ chuyển sang hình thức bảo vệ trực tuyến.

Thời gian:

  • Hội đồng Công nghệ phần mềm 1: thứ 4 (12/08/2020) từ 8:00;
  • Hội đồng Công nghệ phần mềm 2: thứ 6 (14/08/2020) từ 8:00.

Link trực tuyến Giáo vụ sẽ gửi đến email sinh viên của các bạn.

Lưu ý:

  • Các bạn bảo vệ trực tuyến tại nhà, không cần lên trường;
  • Không cần đóng 30.000đ/ đề tài như hướng dẫn trước đó. 


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---CNPM_Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-2.pdf Document 409,35 KB

Các tin liên quan