Thông báo hệ chính quy

[CQ] Địa điểm bảo vệ Hội đồng Thị giác máy tính ngày 8/8/2020

07-08-2020 04:58

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên đã đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp Khoá 2016 đợt 2 Hội đồng Thị giác máy tính sẽ bảo vệ từ 8g00, ngày 8/8/2020 (thứ 7), tại phòng I91.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---TGMT_Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-2.pdf Document 468,97 KB

Các tin liên quan