Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông tin buổi bảo vệ trực tuyến KLTN Hội đồng CNPM1 và CNPM2 (bảo vệ ngày 14/8 và 15/8/2020)

11-08-2020 05:08

THÔNG BÁO


Giáo vụ đã gửi thông tin buổi bảo vệ trực tuyến của Hội đồng Công nghệ phần mềm 1 và Công nghệ phần mềm 2 đến email sinh viên của các bạn bảo vệ ngày 14/8 và 15/8/2020.

Các bạn vui lòng kiểm tra email để xem thông tin buổi bảo vệ.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ---CNPM_Thu-tu-baove--KhoaLuan&Thuctap-K2016-dot-2.pdf Document 278,78 KB

Các tin liên quan