Thông báo hệ chính quy

Thông báo nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017- Đợt 1

14-08-2020 04:17

THÔNG BÁO

(Về việc nộp đơn đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa 2017 - Đợt 1)

    Theo Quy trình Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp Khóa tuyển 2017- Đợt 1 dành cho chương trình Đại học Chính quy (có thể xem lại tại chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Quy trình thực hiện),  các bạn sinh viên đã được Giảng viên/ Doanh nghiệp nhận thực hiện đề tài tốt nghiệp chuẩn bị đơn theo mẫu D34 như sau:

  • Đăng nhập vào Hệ thống quản lý sinh viên, truy cập chức năng CQuy\Tốt nghiệp\Mẫu đơn & Quy định, tải mẫu đơn tương ứng loại đề tài tốt nghiệp (D34A1: Khóa luận tốt nghiệp, D34B: Thực tập tốt nghiệp, D34C: Đồ án tốt nghiệp)
  • Đơn đăng ký phải điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn, kèm số điện thoại liên lạc các thành viên trong nhóm vào mặt sau đơn.
  • Đơn đăng ký phải có đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm và có chữ ký xác nhận của GV hướng dẫn; trường hợp Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đề tài của Doanh nghiệp cần có thêm chữ ký xác nhận của đại diện hướng dẫn phía doanh nghiệp cùng dấu mộc của Doanh nghiệp.
  • Thời hạn gửi đơn về Văn phòng Khoa - phòng I.53, tòa nhà I, cơ sở Nguyễn Văn Cừ cho giáo vụ: ngày 19/08/2020
Lưu ý:
  1. Những sinh viên thực hiện đề tài Thực tập tốt nghiệp/ Đồ án tốt nghiệp của công ty sẽ được gửi thông tin về Giảng viên Hướng dẫn thông qua email sinh viên
  2. Giáo vụ sẽ chỉ nhận đơn đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu D34 tương ứng loại đề tài đến hết 16g30 ngày 19/08/2020. Các trường hợp nộp trễ hạn sẽ không giải quyết.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan