Thông báo hệ chính quy

[CQ] Hình thức nộp cuốn sau bảo vệ của KLTN/TTTN/ĐATN khoá 2016 đợt 2 (tháng 8/2020)

14-08-2020 02:42

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Hệ chính quy Khóa 2016 đã bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp và Đồ án tốt nghiệp đợt 2 (tháng 8/2020) sẽ nộp cuốn sau bảo vệ vào ngày 20/8/2020 theo các hình thức như sau: 

- Đồ án tốt nghiệp:

  • Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp theo quy trình mới nhất của bộ môn, chi tiết xem file đính kèm bên dưới hoặc tại link.
  • Hội đồng Khoa học máy tính: nộp nộp bản mềm (file) bằng tài khoản sinh viên cho Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn).

- Khoá luận tốt nghiệp - Thực tập tốt nghiệp:

  • Hội đồng Công nghệ tri thức: nộp bản mềm (file) bằng tài khoản sinh viên cho Thầy Ngô Minh Nhựt (nmnhut@fit.hcmus.edu.vn)
  • Hội đồng Khoa học máy tính: nộp nộp bản mềm (file) bằng tài khoản sinh viên cho Thầy Lê Ngọc Thành (lnthanh@fit.hcmus.edu.vn).
  • Hội đồng Hệ thống thông tin: nộp bản mềm (file) bằng tài khoản sinh viên cho Thầy Lê Nguyễn Hoài Nam (lnhnam@fit.hcmus.edu.vn).
  • Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: nộp bản mềm (file) bằng tài khoản sinh viên cho Thầy Trần Trung Dũng (ttdung@fit.hcmus.edu.vn).
  • Hội đồng Thị giác máy tính: nộp ngày 14/8/2020.  Các bạn nộp cuốn và đĩa CD cho thầy Lý Quốc Ngọc tại phòng I.72
  • Hội đồng Công nghệ phần mềm: nộp ngày 28/8/2020 theo quy trình của bộ môn. Quy trình nộp đã được cập nhật so với trước đây, các bạn sinh viên chú ý thực hiện đúng theo như hướng dẫn trong file đính kèm bên dưới hoặc tại link.

 Các bạn sinh viên lưu ý:

  • Nộp đúng thời gian quy định như thông báo, nếu không kết quả khoá luận, thực tập và đồ án tốt nghiệp sẽ không được  công nhận.
  • Bản nhận xét của GVHD và GVPB các đề tài Giáo vụ đã gửi bản scan qua email sinh viên, các bạn vui lòng kiểm tra email của mình.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 SV_GiaoVu_QuyTrinhNopKhoaLuanCNPM2020_V2.pdf Document 79,87 KB

Các tin liên quan