Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét phân ngành/ chuyên ngành khoá 2017 và 2018

07-09-2020 04:09

THÔNG BÁO

(Kết quả xét phân ngành/ chuyên ngành khoá 2017 và 2018)

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo kết quả xét ngành/ chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 2017 (chưa đủ điều kiện ở đợt xét chuyên ngành của Khóa 2017) và sinh viên Khóa 2018.

  1. Các bạn sinh viên khoá 2017 và 2018 đăng ký nguyện vọng xét ngành/ chuyên ngành xem kết quả xét duyệt ngành/ chuyên ngành trong file đính kèm. 
  2. Các bạn sinh viên KHÔNG đăng ký nguyện vọng xét ngành/ chuyên ngành sẽ được xét bổ sung và kết quả sẽ thông báo sau, các bạn theo dõi web Khoa để biết ngành/chuyên ngành của mình.

Nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ với Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn bằng email sinh viên.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2020-09-KQ-Phan-chuyen-nganh-2018.pdf Document 348,19 KB

Các tin liên quan