Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo địa điểm học năm học 2020-2021 đối với sinh viên khoá 2018

04-09-2020 09:35

THÔNG BÁO

(Về địa điểm học năm học 2020-2021 đối với sinh viên Đại học Chính quy khoá 2018)


Các bạn sinh viên Đại học Chính quy khoá 2018 từ học kỳ 1, năm học 2020-2021 (học kỳ 5, năm thứ 3) sẽ học tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức.


Chi tiết thông báo các bạn vui lòng xem file đính kèm.


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CV64-dia-diem-hoc-DHCQ-K2018_2020.pdf Document 157,24 KB

Các tin liên quan