Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Ứng dụng phân tán (19_1) ngày 25/02/2023

23-02-2023 09:51

THÔNG BÁO

Lớp  Ứng dụng phân tán (19_1), lịch học Thứ bảy tiết 4-6, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ sẽ nghỉ học ngày 25/02/2023 do GV có việc cá nhân. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 25/02/2023, tuần sau lớp sẽ bắt đầu học bình thường vào ngày 4/3/2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan