Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 2 năm học 2022-2023 (có phòng)

16-02-2023 14:58

THÔNG BÁO
Thời khóa biểu Lý thuyết học kỳ 2 năm học 2022-2023 (có phòng)

Các bạn sinh viên xem Thời khóa biểu Lý thuyết Học kỳ 2, năm học 2022-2023 tại HỆ THỐNG QUẢN LÝ SINH VIÊN, mục CQuy >> Lịch - Thời khóa biểu LT hoặc xem trong file đính kèm.

Lưu ý:
  • SV xem kỹ giờ học (Tiết bắt đầu – Tiết kết thúc), phòng học để tránh nhầm giờ, nhầm phòng.
  • Các lớp đã được tạo trên Moodle, các bạn có thể vào để xem thông báo, tài liệu.. từ giảng viên phụ trách lớp.
  • Nếu có các thắc mắc liên quan, sinh viên vui lòng sử dụng email sinh viên liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.
GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2223_SV.pdf Document 952,63 KB

Các tin liên quan