Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2019, đợt 1 (tháng 3/2023)

21-02-2023 09:42

THÔNG BÁO
​(V/v nộp cuốn trước bảo vệ KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2019, đợt 1)

Các bạn SV đã nộp đơn đăng ký bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp- Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dư án tốt nghiệp Khóa 2019, đợt 1 sẽ nộp cuốn TRƯỚC bảo vệ (file báo cáo + mã nguồn) vào ngày 24/02/2023 (thứ sáu) theo các địa chỉ email sau:
  1. Hội đồng Thị giác máy tính: Thầy Lý Quốc Ngọc (lqngoc@fit.hcmus.edu.vn)
  2. Hội đồng Khoa học máy tính: nộp tại link  https://forms.office.com/r/KLRbQiCt3N
  3. Hội đồng Mạng máy tính và viễn thông: Thầy Trần Trung Dũng (ttdung@fit.hcmus.edu.vn)
  4. Hội đồng Công nghệ tri thức: Thầy Ngô Minh Nhựt (nmnhut@fit.hcmus.edu.vn)
  5. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: nộp theo hướng dẫn của bộ môn (link đính kèm)
  6. Hội đồng Hệ thống thông tin:

GIÁO VỤ KHOA CNTT


Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-TTDATN-K19-D1-T3-2023.pdf Document 744,12 KB

Các tin liên quan