Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thứ tự bảo vệ, thời gian bảo vệ, danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019 - đợt 1 (T3/2023)

22-02-2023 11:16

THÔNG BÁO
(Thứ tự bảo vệ và danh sách giảng viên phản biện KLTN/TTTN/TTDATN Khóa 2019 đợt 1)

Các bạn SV xem thứ tự bảo vệ, danh sách Giáo viên phản biện Khóa luận tốt nghiệp-Thực tập tốt nghiệp và Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 - đợt 1 (bảo vệ T3/2023) trong file đính kèm. 

Thời gian bảo vệ các Hội đồng như sau: 

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:  13g30 ngày 09/03/2023
  1. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm: phòng E403
  2. Hội đồng Khoa học máy tính: phòng E403
  3. Hội đồng Công nghệ tri thức: phòng E404
  4. Hội đồng Mạng máy tính & viễn thông: phòng E404
  5. Hội đồng Thị giác máy tính: phòng E404

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP-THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:
  1. Hội đồng Khoa học máy tính : 7g30 ngày 15/03/2023, phòng C43A
  2. Hội đồng Công nghệ tri thức: 13g30 ngày 16/03/2023, phòng F205A
  3. Hội đồng Kỹ thuật phần mềm - Hệ thống thông tin: 8g00 ngày 17/03/2023, phòng I34

Lưu ý: SV bắt buộc gặp GVPB trước khi bảo vệ ít nhất 7 ngày trước ngày bảo vệ. Nếu SV không gặp phản biện trước bảo vệ, Khoa sẽ hủy bảo vệ và SV phải nhận điểm 0 của học phần tốt nghiệp trong HK1/22-23.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ-Thu-tu-bao-ve-KLTN-TTTN-K2019-dot-1.pdf Document 215,88 KB
2 CQ-Thu-tu-bao-ve-TTDATN-K2019-dot-1.pdf Document 216,2 KB
3 FIT-HCMUS_Huong-dan-bv-KLTN-TTTN-TTDATN-K19-D1-T3-2023.pdf Document 744,12 KB

Các tin liên quan