Thông báo hệ chính quy

​[CQ][Cập nhật] Thông báo đăng ký học phần dành cho sinh viên ĐHCQ Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng HK2/2022-2023

06-02-2023 09:29

THÔNG BÁO

(Đăng ký học phần qua mạng học kỳ​ 2 năm học 202​2-202​3)

Bp. Giáo vụ chuyển thông báo của Phòng đào tạo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy Chương trình Chuẩn và Cử nhân tài năng về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK​2/202​2-202​3 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh ĐKHP:

Từ 9h ngàyĐến 18h ngàyKhóaNội dung thực hiệnGhi chú
06/02/202308/02/2023K21 về trướcĐKHP các môn GĐ2 
Từ 15h18/02/2023K2022ĐKHP các môn Tự chọn, Anh văn(*)
15/02/2023Thể dục & Tin học cơ sở
16/02/202318/02/2023K21 về trướcĐKHP Học lại với K22 
24/02/202326/02/2023Tất cảĐiều chỉnh ĐKHP(**)
(*): Ngày 17/2 có kết quả thi Anh văn, SV phải hủy đăng ký HP Anh văn không thỏa điều kiện tiên quyết. 
(**): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước, học phần tiên quyết (nếu có).
 • Bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong HK2/22-23.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

​3. Thông tin lưu ý
 • ​Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.
 • Ngày bắt đầu học: 20/02/2023
 • Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học. 
 • SV đăng ký cải thiện điểm và học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký chính thức
 • Sinh viên xem thời khóa biểu dự kiến các môn mở HK2, năm học 2022-2023 tại file đính kèm và xem kỹ chương trình đào tạo theo từng khoá tại: Hệ thống quản lý sinh viên\Thông tin chung\Chương trình đào tạo để tránh đăng ký nhầm môn không có trong chương trình đào tạo.
 • Sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo Khóa 2021 chỉ đăng ký các lớp có mã lớp 21TNT. Riêng các lớp Toán, sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo có thể chọn 1 trong 4 học phần toán học có mã môn MTH để đăng ký học.
 • Lớp 21TNT chỉ mở riêng cho ngành Trí tuệ nhân tạo, giáo vụ sẽ không duyệt đăng ký các lớp này đối với sinh viên các ngành/ chuyên ngành khác.
 • Sau thời gian hiệu chỉnh ĐKHP, mọi yêu cầu về thay đổi đăng ký sẽ không được giải quyết.
 • Sinh viên liên hệ Giáo vụ Khoa qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các môn chuyên ngành (GĐ2). Các môn còn lại SV liên hệ trực tiếp Phòng đào tạo hoặc qua email pdt_khtn@hcmus.edu.vn.
 • Giáo vụ chỉ trả lời email khi sinh viên sử dụng email Trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_TKB-LT-va-TH-HK2-2223_SV.pdf Document 862,62 KB
2 CQ_TKB-TH-HK2-2223_SV.pdf Document 402,87 KB

Các tin liên quan