Thông báo hệ chính quy

[CQ][Cập nhật] DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2023)

13-02-2023 09:13

THÔNG  BÁO
DSSV được duyệt đăng ký thực hiện KLTN/TTTN/TTDATN khóa 2019, đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2023)

Các bạn xem danh sách sinh viên được duyệt đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 - Đợt 2 (bảo vệ tháng 7/2023) tại file đính kèm.

Lưu ý:
  • Các sinh viên có tên trong danh sách sẽ được đăng ký học phần tại hệ thống Portal trong HK2/22-23 và không được hiệu chỉnh đăng ký.
  • Số tín chỉ tối đa khi đăng ký học phần kể cả học phần tốt nghiệp là 25 tín chỉ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2019_ĐỢT_2_07_2023_SV.pdf Document 336,27 KB

Các tin liên quan