Thông báo hệ chính quy

Thông báo nghỉ học lớp Mạng máy tính (21_6) và Hệ thống viễn thông (20_4) ngày 23/02/2023

22-02-2023 10:32

THÔNG BÁO

Lớp Mạng máy tính (21_6, lịch học Thứ năm tiết 1-4) và Hệ thống viễn thông (20_4, lịch học Thứ năm tiết 6-9), tại cơ sở Linh Trung sẽ nghỉ học ngày 23/02/2023 do GV có việc cá nhân. 

Lưu ý: việc nghỉ học chỉ áp dụng ngày 23/02/2023, tuần sau lớp sẽ bắt đầu học bình thường vào ngày 2/3/2023.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan