Thông báo hệ chính quy

[CQ] Thông báo nộp đề cương đề tài Khóa luận/ Thực tập/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019- Đợt 1 (bảo vệ T3/2023)

14-11-2022 10:08

THÔNG BÁO
V/v nộp đề cương đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp
Khóa 2019- Đợt 1 (bảo vệ T3/2023)

Bp. Giáo vụ thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp/ Thực tập tốt nghiệp/ Thực tập dự án tốt nghiệp Khóa 2019 - đợt 1 (bảo vệ tháng 03/2023) về việc nộp đề cương đề tài tốt nghiệp như sau:

 • Thời gian nộp: ngày 23/11/2022 (sáng từ 8g00-12g00, chiều từ 13g30-17g00)
 • Địa điểm nộp: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin (phòng I53, tòa nhà I, lầu 5). 
 • Các bước thực hiện:
 1. Tải file đính kèm và thực hiện theo hướng dẫn để truy xuất đến mẫu đề cương.
 2. Soạn đề cương theo mẫu, gửi đến GVHD + đại diện công ty (đối với đề tài doanh nghiệp).  
 3. Sau khi GVHD xác nhận với nội dung đề cương thì SV in file đề cương hoàn chỉnh và xin chữ ký xác nhận của (các) GVHD.
 4. Nộp đề cương

LƯU Ý:

 • Giáo vụ chỉ nhận các đề cương khi sinh viên nộp đúng mẫu, đúng thông tin và có chữ ký xác nhận của GVHD.
 • Nhóm sinh viên không nộp đề cương sẽ không được bảo vệ vào đợt tháng 3/2023.
 • Tên đề tài nếu khác so với lúc nộp đơn đăng ký phải nộp kèm đơn xin đổi tên đề tài (đơn tự viết không có mẫu)
 • Loại đề tài chỉ ghi 1 loại tương ứng: nghiên cứu hoặc ứng dụng, không ghi: nghiên cứu + ứng dụng.
Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn vui lòng liên hệ với Bp. Giáo vụ qua email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 CQ_DSSV_DK_ThucHien_KL_K2019_ĐỢT_1_03_2023_SV.pdf Document 225,45 KB
2 HD-truy-xuat-Mau-De-cuong-De-tai-tot-nghiep_2019.docx Document 494,44 KB
3 Mau-de-cuong-de-tai-tot-nghiep_2022.pdf Document 108,57 KB

Các tin liên quan