Thông báo hệ chính quy

[CQ] Đổi phòng học lớp Kiểm thử phần mềm và Kiến trúc phần mềm 19_3 ngày 18/10/2022

21-10-2022 16:22

THÔNG BÁO

Lớp Kiểm thử phần mềmKiến trúc phần mềm 19_3 sẽ chuyển sang học phòng H2.1 ngày 18/10/2022.

Các bạn lưu ý đi học đúng giờ đúng phòng.

Sơ đồ đường đi đến phòng H2.1:


GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan