Thông báo hệ chính quy

[CQ] Kết quả xét tuyển lớp Cử nhân tài năng và Trí tuệ nhân tạo Khoá 2022

07-10-2022 17:58

THÔNG BÁO

Sinh viên xem danh sách trúng tuyển vào lớp Cử nhân tài năng và Trí tuệ nhân tạo Khoá 2022 trong danh sách đính kèm.

GIÁO VỤ KHOA CNTTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-FIT-Ket-qua-xet-tuyen-CNTN.pdf Document 349,97 KB
2 2022-FIT-Ket-qua-xet-tuyen-TTNT.pdf Document 346,16 KB

Các tin liên quan