Thông báo hệ chính quy

[CQ] Slide buổi giới thiệu quy trình thực hiện đề tài tốt nghiệp khóa 2019

04-10-2022 11:17

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên khóa 2019 có thể xem lại slide buổi giới thiệu quy trình thực hiện đề tài tốt nghiệp tại file đính kèm.

Sinh viên xem các thông tin, mốc thời gian thực hiện, các mẫu đơn cần sử dụng tại Hệ thống quản lý sinh viên  » CQuy » Tốt nghiệp » Quy trình thực hiện hoặc Mẫu đơn & Quy định.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 2022-CQ-Hinh-thuc-de-tai-tot-nghiep.pdf Document 593,92 KB

Các tin liên quan