Thông báo hệ chính quy

[CQ] DS các lớp đổi phòng từ tuần 24/10/2022 đến khi kết thúc HK1/22-23

21-10-2022 16:22

THÔNG BÁO

Giáo vụ thông báo đến các bạn các lớp thay đổi phòng học từ tuần 24/10/2022 đến khi kết thúc HK1/22-23:

STTTên môn họcLớpLịch họcPhòng ĐỔI
1Phát triển ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại19_1thứ 3 (1-3)H2.1
2Kiểm thử phần mềm19_3thứ 3 (1-3)F301
3Kiến trúc phần mềm19_3thứ 3 (4-6)F301
4Vi tích phân22CTT3thứ 4 (6-10)LT-E104
5Toán rời rạc22CTT3thứ 6 (1-4)LT-E102
6Nhập môn Công nghệ thông tin 22CTT5thứ 6 (3-5)LT-E302


Các bạn lưu ý thay đổi để đi học đúng phòng.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan