Thông báo hệ chính quy

[CQ] V/v đăng nhập Website môn học (Moodle) dành cho sinh viên khoá 2022

10-10-2022 08:25

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên Đại học chính quy - Chương trình chuẩn và Cử nhân tài năng khoá tuyển năm 2022 đã được tạo tài khoản trên Website môn học (Moodle) tại địa chỉ: https://courses.fit.hcmus.edu.vn/ bằng email sinh viên.

Các bạn đăng nhập vào hệ thống Moodle theo cú pháp:

  • Ký danh (username): <Mã số sinh viên> 
  • Mật khẩu (password): DDMMYYYY (ngày tháng năm sinh)

User sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu mới khi đăng nhập lần đầu. Các bạn đăng nhập, đổi mật khẩu để được kích hoạt tài khoản và bảo mật tài khoản của mình.

Nếu có các thắc mắc liên quan, các bạn sử dụng email sinh viên liên hệ với Bp. Giáo vụ (email: giaovu@fit.hcmus.edu.vn) để được hỗ trợ.

GIÁO VỤ KHOA CNTT

Các tin liên quan