Thông báo hệ hoàn chỉnh

Thời khóa biểu lý thuyết + thực hành lớp 21HCB-HK3

30-08-2022 15:02

Thông báo

Sinh viên lớp 21HCB xem thời khóa biểu HK3 trong file đính kèm.


Giáo vụ Khoa CNTT

Tập tin đính kèm

TT Tên file Loại file Kích thước Tải về
1 TKB-21HCB-HK3.pdf Document 95,94 KB
2 TKB-thuc-hanh-21HCB-HK3.pdf Document 177,69 KB

Các tin liên quan