Thông báo hệ chính quy

[CQ] Nghỉ học lớp Kỹ năng mềm CQ2020/1 ngày 19/7/2022

19-07-2022 08:37

THÔNG BÁO

Các bạn sinh viên lớp Kỹ năng mềm CQ2020/1 ngày 19/7/2022 (GVLT: Đỗ Thị Thanh Hà), T3 (tiết 8-12) sẽ nghỉ học 01 buổi ngày 19/7/2022 do giáo viên bệnh.

Giáo vụ Khoa CNTT

Các tin liên quan